Azstandartinform logo

Normativ sənədlərin əldə olunması üzrə xidmətlər

"AzSTANDARTİNFORM" MMC tərəfindən aşağıdakı normativ sənədlərin rəsmi nüsxələrinin əldə olunması üzrə xidmətlər həyata keçirilir:

  • Azərbaycan Respublikasının Dövlət standartları (AZS), standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma və metrologiya sahələri üzrə rəhbəredici sənədlər, qaydalar, metodikalar, təlimatlar.
  • Dövlətlərarası standartlar (ГОСТ)
  • Beynəlxalq standartlar (İSO)
  • Avropa standartları (EN)

və digər beynəlxalq, regional normativ sənədlər. 

Normativ sənədlər müqavilə əsasında bank hesabına köçürmə yolu ilə əldə olunur.